loading

Badania wstępne/okresowe/kontrolne

Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy polegają na stwierdzeniu braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych pracownika do pracy na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. W tym celu należy uwzględnić występujące w pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

BADANIE WSTĘPNE

    • dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy

    • dla pracowników młodocianych

    • dla pracowników po zmianie stanowiska pracy

    • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe czynniki narażenia lub uciążliwości

BADANIE OKRESOWE

    • dla osób pracujących na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego

BADANIE KONTROLNE

    • dla każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku lub istnienia przeciwwskazań do powrotu do pracy na określonym stanowisku. Na badaniu należy przedstawić oświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza, który prowadził leczenie pracownika podczas zwolnienia lekarskiego. Wpisanie rozpoznania choroby jest konieczne.

-->

WIZYTA U LEKARZA MEDYCYNY PRACY:

  • Należy zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kartę stałego pobytu)
  • Osoba, która nie posiada ukończonych 18 lat powinna zgłosić się z legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub paszportem oraz opiekunem prawnym
  • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) – zawsze należy posiadać przy sobie skierowanie z zakładu pracy
  • Badania uczniów, studentów – zawsze należy posiadać przy sobie skierowanie ze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni
  • Badania kierowców kategorii A, B, B+E, T – w przypadku wady wzroku osoba będzie miała konsultację okulistyczną
  • Badania kierowców kategorii C, C+E, D, D+E – należy posiadać przy sobie badania psychologiczne (psychotechnikę). Konsultację okulistyczna będzie wykonana dodatkowo.
Dokumenty do pobrania
Krok po kroku
Jak wygląda proces rejestracji
medicate
1
Wybierz termin

Uzupełnij formularz poniżej, wybierz pasującą Ci datę i godzinę

medicate
2
Odbierz maila

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości

medicate
3
Przyjdź na wizytę

Zabierz ze sobą wszystkie wymagane dokumenty

Wypełnij formularz
Umów się na wizytę

{{ is_error_msg }}

Select Category
{{cat_data.category_name}}
Select Service
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Duration: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Price: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Czas Wizyty
Godzina
There is no time slots available
Przedpołudnie
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Popołudniu
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Wieczór
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Noc
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Czas Wizyty
Godzina
There is no time slots available
Przedpołudnie
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Popołudniu
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Wieczór
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Noc
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Dane Pacjenta

{{ is_error_msg }}

Podsumowanie

Szczegóły rezerwacji

Pacjent
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Wizyta lekarska
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Data i godzina
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Szczegóły wizyty
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
There is no payment method available.
Select Payment Method

Płatność na miejscu

PayPal

No categories and services added!